Brown Paper Sessie: van duidelijk inzicht naar concreet resultaat

Wat is een Brown Paper Sessie?

Een Brown Paper Sessie is een krachtig visueel hulpmiddel. Door middel van bruin papier en post-its worden organisatievraagstukken op een interactieve manier inzichtelijk gemaakt. Een laagdrempelige vorm om inzicht te krijgen in patronen, werkwijzen en samenwerking.

Van inzicht naar resultaat?

Inzichten ophalen is de kracht van een Brown Paper Sessie. Helaas blijft het in veel organisaties bij het inzichtelijk maken en lukt het onvoldoende om vervolgstappen te zetten met het team.

Ons team ondersteunt organisaties in ontwikkelingen waarin we het inzicht weer teruggeven en samen met medewerkers een praktisch pad uitzetten naar resultaat en/of verandering.

Waar zet je een Brown Paper voor in?

Onze kracht ligt op de onderstaande toepassingen, waarbij we een Brown Paper Sessie vooral zien als ideaal hulpmiddel.

Reacties over onze begeleiding

Prettige begeleiding van onze organisatie om weer inzicht te krijgen in waar de samenwerking nog beter kan.

Onze organisatie was op zoek naar de juiste route en keuzes. De Brown Paper sessie is voor ons de start geweest om de implementatie uiteindelijk te versnellen. Met ondersteuning hebben we het verbetertraject in korte tijd kunnen afronden.

We hebben een brainstorm voor onze marketingstrategie laten begeleiden, een goede keuze om zinvolle discussies direct om te zetten naar inzicht en acties.

Een bekende aanpak voor de meeste managers, maar dit team maakt verbeteringen met ons af. Begeleiding en experts waar je om vraagt en op kunt leunen als het moet.

Deze trajecten en sessies begeleiden we:

Begeleiding strategiesessie

Tijdens de strategiesessie gaan we aan de slag om de organisatie richting te geven en voorruit te helpen. Hierbij kun je denken aan de volgende thema's: Visie bepaling, Ontwikkeling meerjarenplan, Jaarplan opstellen of Strategische marktanalyse.

Begeleiding managementteam

De meerwaarde van management begeleidende sessies is helderheid creëren met zicht op de toekomst. Tijdens de sessie gaan we aan de slag met het team en komen we tot concrete doelen om het team en de organisatie vooruit te helpen.

Procesverbetering

Een Brown Paper sessie is een interactieve bijeenkomst waarin de deelnemers gezamenlijk bestaande processen in kaart brengen. Tijdens deze sessie komt aan het licht wat goed gaat binnen de organisatie en waar procesverbetering mogelijk is.

Procesbeschrijvingen

Samen gaan we aan de slag om de huidige en bestaande processen onder de loep te nemen en in kaart te brengen. We inventariseren wat er al is en waar nodig worden nieuwe processen beschreven en bestaande documentatie verbeterd.

Customer Journey Mapping - Klantreis in kaart brengen

Customer Journey of klantreizen is een interactieve methode om de momenten en manieren waarop klanten in contact zijn met een organisatie te verbeteren. We helpen om het klantproces effectiever in te richten met betrokkenheid en een hogere klanttevredenheid.

Evaluatie samenwerking

Heb jij een project of proces wat je wilt evalueren? Een Brown Paper Sessie biedt uitkomst om samen eens kritisch te kijken naar de verbeteringen in een project of proces. Hierbij hebben we oog voor de inhoud en de samenwerking van een project of proces.

Leuk om te lezen!

brown paper sessie organiseren

De kracht van de Brown Paper Sessie: Samenwerken en Visualiseren

Een Brown Paper Sessie is een krachtige en interactieve werkmethode die teams helpt om complexe vraagstukken aan te pakken. Het begint met een groot vel bruin papier dat aan de muur wordt gehangen, als een canvas waarop ideeën en informatie worden vastgelegd. Deelnemers gebruiken kleurrijke post-its, stiften en andere visuele hulpmiddelen om gedachten, processen, problemen […]

Brainstormen: Haal meer uit je samenwerking

Als professionals zijn we vaak gewend om individueel te werken en onze eigen ideeën te ontwikkelen. We denken dat brainstormen een solitaire activiteit is, waarbij we alleen onze eigen gedachten en ideeën gebruiken. Maar wat als ik je vertel dat de echte kracht van brainstormen juist ligt in samenwerking met anderen? Diversiteit van perspectieven Wanneer […]

Natuurlijk doen we zelf ook een Brown Paper Sessie!

Afgelopen week is Inge Vromen gestart met haar stage bij BrownPaperSessie.nl. Vandaag was het dan ook tijd om zelf weer eens wat op te hangen. Practice what you preach. Leuke inzichten ook voor onszelf. Dank Inge en Noor Pieterson! #stage #brownpaper #aandeslag Lees meer informatie over begeleiding van een brown paper sessie