Brown Paper Sessie: van duidelijk inzicht naar concreet resultaat

Wat is een Brown Paper Sessie?

Een Brown Paper Sessie is een krachtig visueel hulpmiddel. Door middel van bruin papier en post-its worden organisatievraagstukken op een interactieve manier inzichtelijk gemaakt. Een laagdrempelige vorm om inzicht te krijgen in patronen, werkwijzen en samenwerking.

Van inzicht naar resultaat?

Inzichten ophalen is de kracht van een Brown Paper Sessie. Helaas blijft het in veel organisaties bij het inzichtelijk maken en lukt het onvoldoende om vervolgstappen te zetten met het team.

Ons team ondersteunt organisaties in ontwikkelingen waarin we het inzicht weer teruggeven en samen met medewerkers een praktisch pad uitzetten naar resultaat en/of verandering.

Waar zet je een Brown Paper voor in?

Onze kracht ligt op de onderstaande toepassingen, waarbij we een Brown Paper Sessie vooral zien als ideaal hulpmiddel.

Reacties over onze begeleiding

Prettige begeleiding van onze organisatie om weer inzicht te krijgen in waar de samenwerking nog beter kan.

Onze organisatie was op zoek naar de juiste route en keuzes. De Brown Paper sessie is voor ons de start geweest om de implementatie uiteindelijk te versnellen. Met ondersteuning hebben we het verbetertraject in korte tijd kunnen afronden.

We hebben een brainstorm voor onze marketingstrategie laten begeleiden, een goede keuze om zinvolle discussies direct om te zetten naar inzicht en acties.

Een bekende aanpak voor de meeste managers, maar dit team maakt verbeteringen met ons af. Begeleiding en experts waar je om vraagt en op kunt leunen als het moet.

Goede begeleiding maakt het verschil!

Emiel Kort

Roald van der Heide

Marcel van den Berg

Cindy van den Elzen

Naõmi Renssen

Deze trajecten en sessies begeleiden we:

Begeleiding strategiesessie

Tijdens de strategiesessie gaan we aan de slag om de organisatie richting te geven en voorruit te helpen. Hierbij kun je denken aan de volgende thema's: Visie bepaling, Ontwikkeling meerjarenplan, Jaarplan opstellen of Strategische marktanalyse.

Begeleiding managementteam

De meerwaarde van management begeleidende sessies is helderheid creëren met zicht op de toekomst. Tijdens de sessie gaan we aan de slag met het team en komen we tot concrete doelen om het team en de organisatie vooruit te helpen.

Procesverbetering

Een Brown Paper sessie is een interactieve bijeenkomst waarin de deelnemers gezamenlijk bestaande processen in kaart brengen. Tijdens deze sessie komt aan het licht wat goed gaat binnen de organisatie en waar procesverbetering mogelijk is.

Procesbeschrijvingen

Samen gaan we aan de slag om de huidige en bestaande processen onder de loep te nemen en in kaart te brengen. We inventariseren wat er al is en waar nodig worden nieuwe processen beschreven en bestaande documentatie verbeterd.

Brainstormsessie

Heb je al eerder een Brown Paper Sessie begeleid maar ben je op zoek naar mogelijkheden om beter en effectiever met groepen om te gaan? Tijdens een 1-op-1 gesprek denken we graag met je mee om jouw sessie nog beter vorm te geven.

Evaluatie samenwerking

Heb jij een project of proces wat je wilt evalueren? Een Brown Paper Sessie biedt uitkomst om samen eens kritisch te kijken naar de verbeteringen in een project of proces. Hierbij hebben we oog voor de inhoud en de samenwerking van een project of proces.

Nieuws en Blog

Trainingen 2022

Wat een mooi jaar! Ontdekken, groeien, begeleiden trainen. Hoewel corona ook bij ons de boventoon voerde, hebben we veel Brown Paper Sessies in een online-vorm, in hybride-vorm of ouderwets fysiek mogen begeleiden. We kijken uit naar 2022 hoe zich dit verder gaat ontwikkelen! Voor ons team smaakt het naar meer. Online is ook bij onze […]

Training – 20 september 2021 – Brown Paper Sessie

Leuk! Na een lange tijd alle training online te hebben gedaan, gaan we 20 september weer aan de slag met een fysieke trainingsdag! Een interactieve en waardevolle training. Meer informatie? Kijk op de trainingspagina

Update trainingen Brown Paper Sessie voor en na de zomer

Yes! De zomer staat bijna voor de deur. En wat betreft corona kan èn mag in de komende tijd vast ook weer een beetje meer. Hopelijk kijk je uit naar een mooie zomer met een welverdiende vakantieperiode. Ik begrijp dat zo'n beetje half Nederland daar 'aan toe' is. Wil je voor of na de vakantie nog […]