Begeleiding Strategie Sessie

Wil je de juiste strategische keuzes maken en deze succesvol vertalen naar acties? Streef jouw ambities na en kies voor onze praktische strategie sessie begeleiding. 

 

Welke strategische keuzes ga jij maken in de sessie? 

In een strategie sessie krijg je samen met je team zicht op de huidige strategie en hoe deze uitgevoerd dient te worden. Voor directieteams of managementteams is de Brown Paper Sessie een goed hulpmiddel, omdat deze methode helpt bij het concretiseren en aanscherpen van de missie, visie en strategie.

 

Uitwerken missie, visie en strategie

Je missie, visie en strategie zit waarschijnlijk al grotendeels in je hoofd. Een strategiesessie helpt om de strategie op een praktische en interactieve manier te vertalen naar concrete acties. Voor organisaties is het wenselijk om gemaakte strategische keuzes vast te leggen en te vertalen naar verschillende lagen in de organisatie. Hier helpen wij jou graag mee.

Van ambitie naar realiseren van groei?

Een strategiesessie is een uitstekende manier om de ambities van een organisatie te vertalen naar een strategie. Naast het aanscherpen van de ambities, dient een strategiesessie ook als tool om samen met de juiste mensen de gekozen richting aan te scherpen en operationeel te maken. Zo maak je groei realiseerbaar.

Keuzes maken in externe ontwikkelingen

Strategie heeft niet alleen met doelen te maken, maar ook met de randvoorwaarden waarbinnen je als organisatie kunt opereren om die doelen te realiseren. Met een strategiesessie ga je samen met je team op een interactieve manier aan de slag om externe ontwikkelingen te analyseren, zodat de juiste strategische keuzes gemaakt worden.

Van strategie naar uitvoering

Behoefte om even uit te zoomen? Een strategiesessie is een praktische manier om samen met je team de gekozen strategie te bespreken en operationeel te maken. Met behulp van een strategiesessie vertaal je doelstellingen naar een strategisch plan, waarin je inzichtelijk maakt welke acties benodigd zijn om deze doelen te behalen.

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van een Brown Paper Sessie. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Zo begeleiden wij een strategie sessie

Wij maken gebruik van een stapsgewijze methode die van begin tot eind waarde toevoegt aan de realisatie van een succesvolle strategie sessie. Dit begint bij het helder krijgen van doelstellingen van de sessie en eindigt in de realisatie van (nieuwe) strategische richtingen. Onderstaande stappen geven een  beeld hoe wij jouw strategie sessie begeleiden:

Intake gesprekken met teamleden

Ter voorbereiding op de strategiesessie voeren wij graag een aantal intakegesprekken met teamleden, zodat wij een helder beeld kunnen krijgen in iedereen visie en belang. Deze korte gesprekken zijn online of op locatie. Met behulp van de intakegesprekken krijgen wij voldoende achtergrondinformatie en zicht op uitdagingen, waarmee de strategiesessie optimaal kan worden voorbereid.

Doelstellingen en thema's kiezen

De intakegesprekken gebruiken wij voor het concretiseren van de doelstelling die aan de strategie sessie wordt gekoppeld. Daarnaast adviseren wij jou welke centrale thema's relevant zijn om tijdens de strategie sessie te behandelen. Deze thema's vormen de opzet voor de Brown Paper Sessie.

Begeleiding van de strategie sessie

De strategie sessie wordt door een van onze experts begeleid. Afhankelijk van het gekozen thema en de doelstelling wordt de tijdsduur van de sessie in overleg bepaald. Dit kan variëren tussen een half dagdeel tot een volledige dag. We sluiten de sessie af met het formuleren van concrete afspraken of vervolgacties.

Strategie kiezen en realiseren

Een strategie kiezen is nog geen strategie volgen. We helpen jullie team bij het waarmaken van de strategie door actieve begeleiding en coaching. We kijken mee over de schouders van jullie team en brengen ervaring en expertise in als versneller. Opvolgen doen we door het inplannen van voortgangsmomenten, waar we vragen behandelen zoals: Wat werkt goed en zit voldoende voortgang op? Waar moeten we onze strategie nog bijsturen? Welke nieuwe inzichten zijn er bijgekomen en wat zijn de concrete vervolgstappen die we verder afspraken om onze strategie te realiseren?

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: