Hoe begeleid je een team sessie?

Een Brown Paper Sessie is een bijeenkomst met een groot vel bruin papier (ca. 5 bij 2 meter). Tijdens een Brown Paper Sessie werk je met post-its een onderwerp of proces uit.
Je maakt hiermee inzichtelijk wat de belangrijkste activiteiten zijn binnen de processen of uit welke ideeën je brainstorm bestaat.

Aan het einde van de sessie geeft de Brown Paper voor alle betrokkenen één duidelijk overzicht. Met dit overzicht wordt tijdens of na de sessie verder gewerkt om actiepunten uit te werken.

Op zoek naar begeleiding van een teamsessie?

Voor teams die op zoek zijn naar een manier om de samenwerking in het team of andere onderwerpen te onderzoeken is de Brown Paper Sessie een goed hulpmiddel. We begeleiden teams om inzicht te krijgen in vragen, problemen of denkrichtingen zoals:

  • Hoe presteert ons team en waar kunnen we nog wat verbeteren?
  • Waar kan ons team nog in groeien?
  • Hoe blijft de samenwerking intern op orde?
  • Welke keuzes moeten we wanneer maken?

Van duidelijk inzicht concrete resultaat

Onze begeleiders ondersteunen organisaties bij het uitwerken van de strategie en dagen deelnemers uit om vooral een concrete vertaalslag te maken naar het "Hoe". Onze aanpak helpt om de juiste structuur vast te houden en 'wollige taal' om te zetten naar doelstellingen en concrete jaarplannen of actieplannen.

Onze aanpak

Intake

Ter voorbereiding op de strategiesessie hebben we een intake met alle teamleden. Dit geeft ons een beeld en achtergrond in jullie uitdagingen die we meenemen in de teamsessie.

Thema's en doelstellingen

Aan de hand van de intakes worden een aantal centrale thema's en doelstellingen voor de teamsessie bepaald.

Begeleiding Team Sessie

We verzorgen de begeleiding van de strategie sessie. Afhankelijk van het thema en de doelstellingen wordt de tijdsduur van de sessie(s) op aangepast. We sluiten de sessie af met concrete afspraken en zicht op de realisatiefase.

Realisatie fase

Plannen maken is mooi, maar de uiteindelijke realisatiefase bewijst of de gewenste voortgang wordt gehaald. In navolging op de strategiesessies ondersteunen we in de realisatiefase bij het inrichten van sturing op strategie. In de opvolgende sessies zetten we opnieuw een spiegel voor en kijken we concreet vooruit naar het realiseren van meer of betere voortgang.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: