Brown Paper Methode PDF

Op zoek naar de Brown Paper Methode of het boek? Download onze PDF met 7 tips en tricks!

De Brown Paper-methode is een visuele en collaboratieve techniek die wordt gebruikt om processen en workflows in kaart te brengen en te verbeteren. Het maakt gebruik van een groot vel bruin papier dat aan de muur wordt gehangen, waarop het proces stap voor stap wordt geschetst en gedocumenteerd.

Waarom zet je de Brown Paper-methode in?

Het creëren van een overzicht:
De Brown Paper-methode begint met het definiëren van het proces dat je wilt analyseren of verbeteren. Het team verzamelt zich rond een lege muur met een groot vel bruin papier. Ze beginnen door de hoofdstappen van het proces op te schrijven, elk op een afzonderlijk notitiebriefje. Deze briefjes worden vervolgens op de muur geplakt, waarbij de volgorde en de logische stroom van het proces worden bepaald. Dit geeft het team een overzicht van het gehele proces en helpt bij het identificeren van mogelijke bottlenecks of inefficiënties.

Inzicht krijgen in detailniveau:
Nadat het algemene overzicht op de muur is gecreëerd, begint het team gedetailleerder naar elke stap te kijken. Ze gaan door het proces heen en bespreken de specifieke taken, verantwoordelijkheden, input en output van elke stap. Dit wordt gedaan door middel van discussies en samenwerking, waarbij elke deelnemer zijn of haar perspectief en kennis bijdraagt. Door het visualiseren van het proces op het bruine papier, worden onduidelijkheden en knelpunten gemakkelijker geïdentificeerd, wat leidt tot een beter begrip van de huidige situatie.

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van een Brown Paper Sessie. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Identificeren van verbeterpunten:
Terwijl het proces in detail wordt geanalyseerd, worden eventuele inefficiënties, dubbel werk of problemen geïdentificeerd. Het team kan aantekeningen maken, opvallende patronen markeren of post-its toevoegen om aandachtspunten aan te geven. Door gezamenlijk te brainstormen en te reflecteren op het proces, kunnen potentiële verbeterpunten worden geïdentificeerd. Het gebruik van het bruine papier maakt het gemakkelijk om visueel te zien waar er ruimte is voor optimalisatie en waar mogelijkheden liggen om de workflow te stroomlijnen.

Samenwerken en verbeteren:
Een van de belangrijkste aspecten van de Brown Paper-methode is de nadruk op samenwerking en het betrekken van het hele team. Het visualiseren van het proces op de muur maakt het gemakkelijk voor iedereen om input te leveren en ideeën te delen. Door deel te nemen aan discussies en gezamenlijk te werken aan het proces, kan het team tot een gedeeld begrip van het huidige proces komen en samenwerken om verbeteringen aan te brengen. Na het identificeren van de verbeterpunten, kunnen nieuwe stappen of aanpassingen direct op het bruine papier worden aangebracht, waardoor een tastbaar resultaat ontstaat dat kan worden geïmplementeerd.

De Brown Paper-methode is een gestructureerde en visuele aanpak om processen te begrijpen, te analyseren en te verbeteren. Door middel van samenwerking en brainstorming helpt deze methode teams om inefficiënties aan te pakken en effectievere workflows te ontwerpen.

Op zoek naar een training om onze Brown Paper methodiek te leren?

Onze trainingen gaan uiteraard veel verder dan de methode en tips in onze PDF-tipsheet!
De onderstaande trainingen zijn er op gericht om je te helpen aan de juiste vaardigheden. Je leert werken met structuur die je flexibel kunt inzetten voor procesanalyses, teamsessies of procesinventarisaties.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: