brown paper sessie organiseren

De kracht van de Brown Paper Sessie: Samenwerken en Visualiseren

Een Brown Paper Sessie is een krachtige en interactieve werkmethode die teams helpt om complexe vraagstukken aan te pakken. Het begint met een groot vel bruin papier dat aan de muur wordt gehangen, als een canvas waarop ideeën en informatie worden vastgelegd. Deelnemers gebruiken kleurrijke post-its, stiften en andere visuele hulpmiddelen om gedachten, processen, problemen en oplossingen te visualiseren. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om de samenwerking en creativiteit binnen een team te stimuleren.

Samenwerken en delen van kennis

Een belangrijk aspect van de Brown Paper Sessie is de mogelijkheid om als team samen te werken en kennis te delen. Door de sessie gezamenlijk uit te voeren, worden verschillende perspectieven en expertisegebieden bij elkaar gebracht. Het visualiseren van ideeën en informatie op het bruine papier maakt het gemakkelijker voor teamleden om te zien hoe alles samenhangt en hoe verschillende elementen met elkaar verband houden. Het stimuleert actieve betrokkenheid en creëert een gedeeld begrip, wat de basis legt voor effectieve besluitvorming en actie.

Overzicht en focus behouden

Een van de voordelen van de Brown Paper Sessie is dat het helpt om complexiteit te verminderen en een overzicht te creëren. Vaak worden problemen en processen in een organisatie als ingewikkeld ervaren. Door ze visueel weer te geven op het bruine papier, worden ze vereenvoudigd en gemakkelijker te begrijpen. Teamleden kunnen de grote lijnen zien en zich richten op specifieke gebieden die aandacht nodig hebben. Dit helpt bij het identificeren van knelpunten, het genereren van nieuwe ideeën en het nemen van beslissingen op basis van gedeelde kennis.

Betrekking en eigenaarschap vergroten

Een ander voordeel van de Brown Paper Sessie is dat het de betrokkenheid en het eigenaarschap van de teamleden vergroot. Omdat iedereen actief deelneemt aan het visualiseren van informatie en het genereren van ideeën, voelen ze zich meer betrokken bij het proces. Het is niet langer een passieve vergadering waarin ideeën worden gepresenteerd, maar een gezamenlijke inspanning om oplossingen te vinden. Dit vergroot de motivatie en het gevoel van verantwoordelijkheid, wat leidt tot meer betrokkenheid bij de uitvoering van de besluiten die tijdens de sessie worden genomen.

Waarom externe begeleiding kan helpen

Hoewel een Brown Paper Sessie een krachtige methode is, kan externe begeleiding helpen om het proces soepel te laten verlopen. Een externe facilitator kan objectiviteit brengen en ervoor zorgen dat iedereen in het team gehoord wordt. Ze hebben vaak ervaring met het faciliteren van dergelijke sessies en kunnen technieken en best practices toepassen om maximale waarde te halen uit de sessie. Ze kunnen helpen bij het structureren van de sessie, het stellen van de juiste vragen en het bevorderen van samenwerking. Bovendien kunnen ze een frisse blik en nieuwe perspectieven bieden, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen en resultaten.

Een Brown Paper Sessie is een hulpmiddel, geen doel op zich

Brown Paper Sessies hebben zich in de afgelopen jaren op diverse manieren bewezen in verandertrajecten. De sessie zelf is in onze ogen vooral een hulpmiddel om inzicht en beweging te krijgen. Inzicht die tijdens verandertrajecten helpen organisaties verder om zich aan te passen. Beweging om het verandertraject de gewenste vervolgstappen mee te geven. Dat gaat verder dan een middagje 'Brown Paper-en'. Een sessie kost tijd en ook voorbereidingstijd. Daarmee zorg je er voor dat het waarde toevoegt aan je verandertraject.

We merken dat er een aantal voorwaarden zijn om een Brown Paper Sessie tijdens een verandertraject goed te laten slagen:

  • Er moet een duidelijke onderwerp, probleem of denkrichting. Zonder een duidelijk verandervraagstuk krijgt jouw Brown Paper Sessie meer het karkater van een brainstorm
  • Er zijn voldoende kaders en uitgangspunten om het onderwerp te structureren (processtappen, sub-onderwerpen, afdelingen). Zijn die kaders er nog niet dan komt een Brown Paper Sessie mogelijk nog te vroeg in jouw verandertraject.
  • De werkomgeving, uitgangspunten en kaders moeten stabiel genoeg zijn om uitkomsten te laten landen.
  • Er is een duidelijk doel voor de sessie. Kijk goed welk doel past bij welke veranderfase past.
  • En zoals Simon Sinek ooit eens schreef: "Het begint met het waarom!"

Online Brown Paper sessie in Coronatijd

Mis jij het ook zo in dit corona-tijdperk? Het even klankborden met je collega's. Het praatje bij de koffieautomaat. Er is niet veel tijd meer om 'echt even samen' met elkaar in gesprek te gaan.

Wij merken het ook. Niet alleen intern, maar ook daarbuiten. Steeds meer mensen zijn op zoek naar (online) verbinding en oplossingen. Wij hebben de afgelopen periode veel organisaties mogen faciliteren met online of gedeeltelijke online sessies. Anders? Jazeker, maar qua resultaat goed vergelijkbaar èn het contact tussen de mensen wordt meer dan gewaardeerd.

Het voorbereiden en faciliteren van een sessie vraagt in dit tijdperk om nieuwe (digitale) vaardigheden. In onze online training gaan we naast de fysieke variant ook in op de digitale variant en hoe je ook als online begeleider zelf een Brown Paper Sessie kunt begeleiden. Als je het leuk vindt om dat te ervaren: We hebben nog een paar plekken over op de korte termijn!
Team Brown Paper Sessie
Emiel Kort, Roald van der Heide, Marcel van den Berg,
Lucas Linssen, Naomi Renssen en Cindy van den Elzen

Reactie deelnemers Online Training 19 november

"Hoe bereid ik mij goed voor op het begeleiden van een interne Brown Paper Sessie?". Dat was de vraag van de 6 enthousiaste training deelnemers op 19 november mee aan de slag gingen. Na afloop van de training bevestigde de deelnemers de sessie als zeer prettig en inzichtrijk ervaren te hebben. "Erg gaaf om deelnemers op deze interactieve manier op weg te helpen" was Emiel zijn eerste reactie.

Hij faciliteerde voor de negende keer deze training en is expert en enthousiasteling van het bruine papier. De training vond plaats van 9:00 tot 12:00. Binnen deze drie uur was er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en interactie met betrekking tot de verschillende casussen. Ook het online platform ‘Miro’ ondersteund hier onwijs prettig bij.

Heb je de training gemist of overweeg je zelf ook binnenkort een Brown Paper Sessie te gaan begeleiden? Blok dan vrijdag 29 januari alvast in de agenda, voor de eerstvolgende training! Meer informatie over de training en inschrijven kan via: Online Brown Paper Sessie - training