Een Brown Paper Sessie is een hulpmiddel, geen doel op zich

Brown Paper Sessies hebben zich in de afgelopen jaren op diverse manieren bewezen in verandertrajecten. De sessie zelf is in onze ogen vooral een hulpmiddel om inzicht en beweging te krijgen. Inzicht die tijdens verandertrajecten helpen organisaties verder om zich aan te passen. Beweging om het verandertraject de gewenste vervolgstappen mee te geven. Dat gaat verder dan een middagje 'Brown Paper-en'. Een sessie kost tijd en ook voorbereidingstijd. Daarmee zorg je er voor dat het waarde toevoegt aan je verandertraject.

We merken dat er een aantal voorwaarden zijn om een Brown Paper Sessie tijdens een verandertraject goed te laten slagen:

  • Er moet een duidelijke onderwerp, probleem of denkrichting. Zonder een duidelijk verandervraagstuk krijgt jouw Brown Paper Sessie meer het karkater van een brainstorm
  • Er zijn voldoende kaders en uitgangspunten om het onderwerp te structureren (processtappen, sub-onderwerpen, afdelingen). Zijn die kaders er nog niet dan komt een Brown Paper Sessie mogelijk nog te vroeg in jouw verandertraject.
  • De werkomgeving, uitgangspunten en kaders moeten stabiel genoeg zijn om uitkomsten te laten landen.
  • Er is een duidelijk doel voor de sessie. Kijk goed welk doel past bij welke veranderfase past.
  • En zoals Simon Sinek ooit eens schreef: "Het begint met het waarom!"

Brown Paper Sessies helpen je aan inzicht, maar hoe verder?

Brown Paper Sessies zijn een van de krachtigste instrumenten. Met een paar plakkertjes, wat stiften en brown paper kom je met een aantal collega's al gauw tot een aantal inzichten. Een Brown Paper is laagdrempelig en gecombineerd met enige spreekwoordelijke veiligheid van de groep is er in de meeste organisaties ook ruimte voor meer dan een goed gesprek. De afgelopen jaren heb ik veel teams mogen begeleiden in de rol als facilitator en daarbij valt mij eigenlijk één ding vooral heel erg op. Iedereen is tevreden met het inzicht. Maar daar begint het in mijn ogen pas. Op het moment dat uitkomsten uit een Brown Paper Sessie vertaalt mogen worden naar acties en afspraken gaat soms de energie uit de groep. Dan wordt het verkregen inzicht misschien een beetje spannend. Komen discussies aan bod over prioriteiten. De 'Ja-Maar'-ronde en nuttige vragen zoals "kan dit allemaal wel?".

Wat maakt een Brown Paper Sessie nu geslaagd?

Als je het mij vraagt denk ik dat bovenstaande vraag vooral samenhangt met de doelstelling van de sessie. Ik geloof niet in teams die een Brown Paper Sessie zien als 'leuke middag'. Hoewel ik enorm fan ben van de Brown Paper Sessie als hulpmiddel, zijn er ook talloze andere hulpmiddelen die wellicht beter aansluiten bij het doel wat je met een team wil bereiken. Een geslaagde sessie heeft in mijn ogen een concrete doelstelling en een daarop afgestemd hulpmiddel.

Misschien herken je de doelstellingen zoals: 'Meer inzicht kijgen op het proces' of de welbekende 'de neuzen dezelfde kant op.

Prima doelstellingen, maar ook in de training  Zelf een Brown Paper Sessie begeleiden daag ik deelnemers graag uit om eens verder na te denken. Wat wil je nu echt bereiken met dit inzicht? En wat is dan het èchte doel van die middag. Hoe concreter, hoe beter! En dat geldt in mijn ogen ook voor de acties die uit die Brown Paper inzichten naar voren komen. Iedereen wil toch dat het verkregen inzicht wordt omgezet naar een bruikbaar en concreet resultaat?

Welk type veranderaar ben jij? Vijf veranderstijlen en de valkuilen

De belangrijkste theorie over veranderstijlen is het Kleurenmodel De Caluwe. Het Kleurenmodel is een makkelijke theorie waarin je jezelf kunt herkennen. Het Kleurenmodel onderscheidt vijf verschillende denkwijzen in een veranderproces. Geen van deze denkwijzen is de perfecte methode. Juist de combinatie van de vijf veranderstijlen creëert de handvaten voor een succesvolle veranderstrategie.

We nemen je kort mee in de vijf verschillende veranderstijlen en de valkuilen die daarbij horen. Aan het einde van het artikel vind je een handige app om je eigen veranderstijl te ontdekken.

De vijf veranderstijlen

Het Caluwe Kleurenmodel bestaat uit geeldruk, blauwdruk, rooddruk, groendruk en witdruk denken. Hierbij worden geel en blauw beschouwd als oorlogskleuren en rood, groen en wit als vredekleuren. Het denken in kleuren kan ingezet worden om:

  • Situaties en personen te typeren
  • De kleuren helpen om een diagnose te stellen en de aanpak aan te passen
  • Jezelf als veranderaar te typeren

Geeldrukdenkers

De opvatting is dat mensen pas zullen veranderen als rekening wordt gehouden met hun belangen of als je deze mensen kunt verleiden of dwingen tot bepaalde ideeën. Voor Geeldrukdenkers is het samenbrengen en vormen van coalities belangrijk in het verandertraject. De methode is effectief wanneer meerdere partijen of personen zijn betrokken en complexe doelen moeten worden bereikt.

De valkuil van het Geeldrukdenken is dat er een machtsstrijd ontstaat. Een situatie waarbij niemand voordelig uit is.

Blauwdrukdenkers

Het Blauwdrukdenken is een projectmatige aanpak. Het verandertraject wordt aangepakt door vooraf het resultaat en de weg ernaar toe vast te leggen. Alle stappen in het traject staan vast. Het Blauwdrukdenken werkt bij veranderingen waarbij het resultaat en de weg goed te voorspellen zijn.

De valkuil van een Blauwdrukdenker is dat de projectmatige aanpak afleidt van het menselijke aspect van veranderingen. Blauwdrukdenkers kunnen over mensen heen walsen of zachtere aspecten van de organisatie negeren.

Rooddrukdenkers

Bij Rooddrukdenken wordt ervanuit gegaan dat bij het gebruik van de juiste instrumenten mensen zullen veranderen. Mensen worden gemotiveerd door middel van belonen en straffen. Bijvoorbeeld door salaris, promotie of demotie en beoordelingen.

De valkuil van Rooddrukdenkers is dat het machtsspel genegeerd wordt en een gebrek aan harde uitkomsten ontstaat. Een andere valkuil kan het gebrek zijn aan ruimte voor maatwerk en individuele situaties.

Groendrukdenkers

Groendrukdenkers hebben de opvatting dat mensen veranderen wanneer ze gemotiveerd worden om te leren. Een groendrukdenker brengt mensen in leersituaties en biedt effectieve wegen om nieuwe methodes te leren.

De valkuil bij deze methode is dat niet elke medewerker de wil of de mogelijkheden heeft om te leren. Daarbij ontbreekt bij deze methode vaak de prioritering en de acties.

Witdrukdenken

Witdrukdenkers zien complexiteit als verrijkend en niet als verstorend. Het idee is dat alles altijd in verandering is. Witdrukdenkers pakken graag de dynamiek aan om veranderingen te weeg te brengen. Daarbij gaat het minder over sturen, maar meer over veranderingen mogelijk maken door vernieuwing en creativiteit.

Deze methode kan zorgen voor onvoldoende inzicht in de drijvende krachten achter verandering. Ook kan het zich uiten in het laten gaan van organisatorische zaken (zoals het inrichten van zelfsturing overlaten aan medewerkers).

Benieuwd wat jouw veranderstijl is?

Nieuwsgierig wat jouw persoonlijke veranderstijl is? Download de gratis app in de Playstore voor Android of in de Appstore voor IOS. Je kunt ook meer lezen over het Kleurenmodel op de website van de Caluwe.


Emiel Kort
06-10877863
stuur
een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: