Procesbeschrijvingen

Procesbeschrijvingen geven inzicht in afspraken, taken en verantwoordelijkheden. Wij vertalen die beschrijvingen naar de praktijk!

Procesbeschrijving uitwerken met een Brown Paper Sessie? 

Brown Paper Sessies zijn een goed voorbeeld om tijdens een sessie inzicht te krijgen in één of meerdere processen. Het maken van procesbeschrijvingen kan op veel verschillende manieren. Het vraagt om de juiste methode en aanpak. Het is hierbij belangrijk dat je de juiste expertise en vaardigheden bezit. Op deze pagina behandelen we een fysieke en digitale methode om een procesanalyse uit te voeren.

 

Online procesbeschrijvingen

Brown Paper Sessie biedt de mogelijkheid om op een digitale manier via Engage Proces de processen met elkaar te verbinden en procesbeschrijvingen op te stellen. Deze tooling biedt vele mogelijkheden om inzicht te krijgen in de processen en bijbehorende gegevens zoals: Risico-inventarisaties, Rollenmatrix, Swimlanes, Value streams en de kosten.

Fysieke Brown Paper Sessie

De  Brown Paper Sessie is een interactieve bijeenkomst waarin de verschillende deelnemers gezamenlijk werken aan het eindresultaat. Dit eindresultaat kan zowel een bestaand als een nieuw proces zijn, maar ook voor evaluaties van procesbeschrijvingen is dit een goede tool.

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van een Brown Paper Sessie. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Zo begeleiden wij uw procesbeschrijving!

Wij maken gebruik van een stapsgewijze methode die van begin tot eind waarde toevoegt aan de realisatie een succesvolle procesbeschrijving met bijbehorende actiepunten. Dit begint bij het helder krijgen van het huidige proces en eindigt in de uitgebreide actiepunten, waarmee u als organisatie aan de slag kan. Onderstaande stappen geven een beeld hoe wij dit traject aanpakken:

Intake gesprekken met teamleden

Ter voorbereiding op de proces beschrijvingen voeren wij graag een aantal intakegesprekken met teamleden, zodat wij een helder beeld krijgen in iedereen zijn visie en belang bij het onderzoek. Deze korte gesprekken zijn online of op locatie. Met behulp van de intakegesprekken krijgen wij voldoende achtergrondinformatie en zicht op de uitdagingen, waarmee we gedurende het proces te maken kunnen krijgen.

Processen bepalen

De intakegesprekken gebruiken wij voor het concretiseren van de doelstelling die aan de proces-inventarisatie wordt gekoppeld. De afdelingen/processen vormen de inhoud voor de Brown Paper Sessie.

Begeleiding tijdens realisatiefase

We begeleiden de voorbereiding, de uitvoering van de sessies gericht op procesbeschrijvingen en werken de verkregen inzichten uit tot een concreet implementatieplan. Desgewenst bieden we ondersteuning in de realisatiefase. Door middel van een tijdelijk 'realisatie team' benutten we de inzichten en brengen we de verandering op gang.

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: