Procesbeschrijvingen

Procesbeschrijvingen

Brown Paper Sessies zijn een goed voorbeeld om tijdens een sessie inzicht te krijgen in één of meerdere processen. Het maken van procesbeschrijvingen kan op veel verschillende manieren. Het vraagt om de juiste methode en aanpak. Het is hierbij belangrijk dat je de juiste expertise en vaardigheden bezit. Op deze pagina behandelen we een fysieke en digitale methode om een procesanalyse uit te voeren.

 

Online procesbeschrijvingen

Brown Paper Sessie biedt de mogelijkheid om op een digitale manier via Engage Proces de processen met elkaar te verbinden en procesbeschrijvingen op te stellen. Deze tooling biedt vele mogelijkheden om inzicht te krijgen in de processen en bijbehorende gegevens zoals: Risico-inventarisaties, Rollenmatrix, Swimlanes, Value streams en de kosten.

Fysieke Brown Paper Sessie

De  Brown Paper Sessie is een interactieve bijeenkomst waarin de verschillende deelnemers gezamenlijk werken aan het eindresultaat. Dit eindresultaat kan zowel een bestaand als een nieuw proces zijn, maar ook voor evaluaties van procesbeschrijvingen is dit een goede tool.

Begeleiding tijdens realisatiefase

We begeleiden de voorbereiding, de uitvoering van de sessies gericht op procesbeschrijvingen en werken de verkregen inzichten uit tot een concreet implementatieplan. Desgewenst bieden we ondersteuning in de realisatiefase. Door middel van een tijdelijk 'realisatie team' benutten we de inzichten en brengen we de verandering op gang.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: