Teambegeleiding

Op zoek naar teambegeleiding? Ons team van begeleiders helpen jouw en je team om stappen vooruit te zetten.

 

Wat haal jij uit je teamsessie? 

Samenwerken is soms nog best ingewikkeld. Vooral als je samenwerkt in een snel veranderende omgeving met een hoge werkdruk. Een teamsessie biedt een uitstekende kans om goed naar elkaar te luisteren en samen te ontdekken wat handiger kan in de onderlinge samenwerking. Door samen te ontdekken waar je wel of geen invloed op hebt, zet je een team in een positieve beweging.

Groeien als team

Voor organisaties die groeien is het soms zinvol om even stil te staan en te werken aan het team. In een teamsessie gaan we aan de slag met teamdoelen, het teamgevoel en we maken inzichtelijk welke kansen er liggen om effectiever uitdagingen op te pakken.

Werken aan onderlinge samenwerking

Bestaat jouw organisatie uit verschillende afdelingen of teams? Dan is het zinvol om de samenwerking onderling te beoordelen en te verbeteren. Samen brengen we in kaart hoe de samenwerking momenteel verloop, wat er positief is en waar verbetermogelijkheden liggen.

Zicht op rollen en verantwoordelijkheden

Wie doet eigenlijk wat in ons team? Teams die rollen en verantwoordelijkheden goed geregeld hebben werken nou eenmaal effectiever. Tijdens een teamsessie werken we de rolverdeling binnen een team uit en kijken we wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Werken aan procesverbetering

Iedereen binnen het team kent zijn of haar eigen taken, maar zijn deze ook op elkaar afgestemd? En werkt het team wel optimaal samen? Met behulp van een Brown Paper Sessie werken we het proces uit en ontdekken we waar concrete verbeteringen mogelijk zijn om de samenhang te vergroten.

Lees meer over procesverbetering

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van een Brown Paper Sessie. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Zo begeleiden wij een teamsessie

Met een Brown Paper Sessie begeleiden wij uw teamsessie bij het nastreven van het gewenste resultaat. Onze stapsgewijze methode volgt een aantal praktische stappen om van begin tot eind de teamsessie te begeleiden. Dit begint bij de juiste voorbereiding, waar we kennis maken met de teamleden en eventuele aanvullende informatie uit documentatie. Tijdens de teamsessie zorgen we dat alle teamleden actief het gesprek aan gaan over: Wat gaat er goed in de samenwerking? Waar zitten knelpunten? Wat is onduidelijk? Wie doet wat? Ook in de opvolging van de sessie kunnen wij een begeleidende rol spelen. Onderstaande stappen geven een eerste beeld hoe wij met jouw team aan het werk gaan.

Intake gesprekken met teamleden

Ter voorbereiding op de teamsessie voeren wij graag een aantal intakegesprekken met teamleden, zodat wij een helder beeld vormen van de mensen die deelnemen aan de sessie. Deze korte gesprekken zijn online of op locatie. Met behulp van de intakegesprekken krijgen wij voldoende achtergrondinformatie en zicht op uitdagingen, waarmee de teamsessie optimaal kan worden voorbereid.

Doelstellingen en thema's kiezen

De intakegesprekken gebruiken wij voor het concretiseren van de doelstelling die aan de teamsessie wordt gekoppeld. Daarnaast adviseren wij jou welke centrale thema's relevant zijn om tijdens de teamsessie te behandelen. Deze thema's vormen de opzet voor de Brown Paper Sessie.

Begeleiding van de teamsessie

De teamsessie wordt door een van onze experts begeleid. Afhankelijk van het gekozen thema en de doelstelling wordt de tijdsduur van de sessie in overleg bepaald. Dit kan variëren tussen een half dagdeel tot een volledige dag. We sluiten de sessie af met het formuleren van concrete afspraken of vervolgacties.

Stapsgewijs de samenwerking verbeteren

Ook tijdens de realisatiefase bieden wij begeleiding aan. De resultaten en conclusies van de sessie worden omgezet naar concrete acties. De keuze voor passende acties baseren we samen met jullie op basis van de verwachte impact en de verwachte tijd die de actie vereist om gerealiseerd te worden. Wij zetten verbeteringen die op korte termijn realiseerbaar zijn samen met jou op gang.

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: