Wat is een Brown Paper sessie?

Een Brown Paper Sessie is een bijeenkomst met een groot vel bruin papier (ca. 5 bij 2 meter). Tijdens een Brown Paper Sessie werk je met post-its een onderwerp of proces uit. Een brown paper sessie is daarmee vooral een hulpmiddel om inzicht te krijgen.

Voor een proces maak je inzichtelijk wat de belangrijkste activiteiten zijn binnen een proces voor bijvoorbeeld een procesanalyse. Voor een brainstorm werk je de belangrijkste ideeën in stappen uit. Aan het einde van de sessie geeft de Brown Paper voor alle betrokkenen één duidelijk overzicht. Vanuit hier start onze begeleiding met het uitwerken van actiepunten of de vervolgstappen.

Wat is een Brown Paper Sessie?

Waar gebruik je een Brown Paper Sessie voor?

Of je nu wilt leunen op onze expertise en ervaring of je wilt zelf meer in de begeleidende rol wilt stappen. Goede begeleiding kan je soms net even dat extra inzicht geven dat nodig is. Afhankelijk van je vraagstuk stemmen we de begeleiding af op basis onderstaande vormen.

Brainstormen

Het bruin papier is een krachtig hulpmiddel. De Brown Paper Sessie heeft in deze rol vooral prikbord. We helpen om een brainstorm om te zetten naar een visuele weergave van alle ideeën die er leven. We zetten de inzichten uit de brainstorm graag om naar acties.

Inzicht krijgen in de praktijk

We zetten een Brown Paper Sessie graag in om met een groep mensen een praktijksituatie te verduidelijken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een procesanalyse, een veranderthema of organisatiestructuur. Aan de hand van bruin papier en post-its werken we volgens een vaste structuur het onderwerp uit. Tijdens de sessie is er veel ruimte voor interactie. Onze begeleiding richt zich op het stellen van vragen. Daarmee gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en ontdekken ze mogelijke verschillen van inzicht. We helpen in deze fase graag om visie (inzicht) om te zetten naar concrete vervolgstappen.

Van huidige situatie naar gewenste situatie!

Zodra je de huidige situatie hebt uitgewerkt op het bruin papier, is het maar een kleine stap naar het uitwerken van de gewenste situatie. We begeleiden het proces om de gewenste situatie stapsgewijs in kaart te brengen. Onze ervaring is dat hoe meer tijd en ruimte er is tijdens de sessie, hoe concreter je de verbeteringen in kaart kunt brengen.

Samenwerking en communicatie verbeteren

Een Brown Paper Sessie wordt vaak ingezet om de samenwerking in één of meerdere teams te evalueren. Afhankelijk van het onderwerp kiezen we vooraf een aantal thema's die bijdragen dat de samenwerking wordt verbetert. Denk aan communicatie, informatie of afstemming tussen de verschillende afdelingen of locaties. Tijdens de sessie concretiseren we mogelijke acties in kleinere stappen of verbeterprojecten.

De kracht van onze begeleiding!

Brown Paper Sessies begeleiden vraagt om de juiste vaardigheden en expertise. Je gaat immers aan de slag met mensen die met elkaar samenwerken en iets willen bereiken. Begeleiding van buiten de organisatie maakt vaak juist het verschil.

Wekelijks helpen we verschillende organisaties met het teruggeven van inzicht. We houden grip op de voortgang en sturen naar een duidelijk doel.  Kiezen voor externe begeleiding heeft onder andere deze voordelen:

  1. We zorgen voor een frisse, kritische blik en zijn goed in het stellen van de juiste vragen.
  2. Onze begeleiders hebben ervaring met complexe vraagstukken uit diverse markten.
  3. Jullie team wordt door ons ontzorgd en kan zich focussen op de inhoud.
  4. De belangrijkste stakeholders worden (indien wenselijk) door ons op de hoogte gehouden en verbonden.

 


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: