Begeleiding software- en systeemoptimalisatie

Wij helpen jou ontdekken waar kansen liggen om software of systemen beter in te richten op het proces.

Digitaliseren doen we samen, welke doelstelling heb jij? 

De ICT inrichting binnen organisaties is vaak een ingewikkeld proces. Vroeger stond de techniek centraal, maar tegenwoordig is het zo efficiënt mogelijk inrichten van bedrijfsprocessen het uitgangspunt. Systemen en software moeten de bedrijfsprocessen ondersteunen en makkelijker maken, niet andersom. Met welk thema kunnen wij jou helpen?

Aansluiten van automatisering en proces

Processen binnen organisaties worden ondersteunt door een of meerdere systemen. Bij het efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen komt automatisering van pas. Onze begeleiding helpt jou bij de ontdekking hoe automatisering en processen elkaar optimaal kunnen aanvullen.

Optimaler inrichten digitalisering

Digitalisering helpt organisaties slimmer te ondernemen en groeien. Uiteindelijk levert digitalisering je meer omzet, efficiëntie en blijere klanten en medewerkers op. Onze externe begeleiding helpt om bepaalde processen in kaart te brengen en optimaler in te richten.

In kaart brengen softwarewensen

Je hebt software in huis, maar hoe richt je deze in? Middels een Brown Paper Sessie kom je er samen met je team achter welke behoefte en wensen er zijn in relatie tot de software. Wie heeft welke informatie nodig? Wat registreren we wel en wat niet?

Aan de slag met procesdata

Hoe je zo efficiënt mogelijk omgaat met procesdata in relatie tot procesoptimalisatie is een zeer actueel vraagstuk waar veel managers mee worstelen. Wij helpen jou graag in de ontdekking hoe procesdata binnen jouw organisatie het beste kan worden ingericht.

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van een Brown Paper Sessie. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Jouw eerste stappen richting digitalisering, zien er zo uit:

Ons team doorloopt een stapsgewijze methode, die van begin tot eind bijdraagt aan een volledige aanpak en het nasteven van het gewenste resultaat. Onderstaande stappen geven een eerste beeld hoe wij met jouw team aan de slag gaan:

Voorbereiding met betrokkenen

Onze stapsgewijze methode begint bij het inzichtelijk krijgen welke informatie al beschikbaar is. Dit doen wij door bestaande documentatie te lezen en/of betrokkenen te spreken (online of op locatie). Vervolgens gebruiken wij deze informatie om te achterhalen hoe de software, de systemen en de data samengangen in het huidige proces. Deze voorbereiding geeft ons als externe begeleider voldoende achtergrondinformatie en zicht op uitdagingen, wensen en verwachtingen.

Concretiseren doelstellingen

De verkregen informatie gebruiken wij voor het concretiseren van de doelstelling die aan de sessie wordt gekoppeld. Daarnaast adviseren wij jou welke centrale thema's relevant zijn om tijdens de sessie te behandelen. Deze thema's vormen de opzet voor de Brown Paper Sessie.

Begeleiding van de sessie

De interactieve sessie wordt door een van onze experts begeleid op locatie. Afhankelijk van het gekozen thema en de doelstelling wordt de tijdsduur van de sessie in overleg bepaald. Dit kan variëren tussen een half dagdeel tot een volledige dag. Tijdens de sessie maken we de gekozen thema's bespreekbaar en formuleren we concrete afspraken of vervolgacties.

Gestructureerd verbeteren

Ook tijdens de realisatiefase bieden wij begeleiding aan. De resultaten en conclusies van de sessie worden omgezet naar concrete afspraken of acties. De keuze voor passende acties baseren we samen met jullie op basis van de verwachte impact en de verwachte tijd die de actie vereist om gerealiseerd te worden. Wij zetten verbeteringen die op korte termijn realiseerbaar zijn samen met jou op gang.

 

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

Goede begeleiding maakt het verschil!

De begeleiding van Brown Paper Sessie is een vak op zich. Vreemde ogen maken soms het verschil voor een sessie met meer inzicht en resultaat.

Praktisch met aandacht voor mens en structuur

Ons team van begeleiders hebben een praktische aanpak en kijk op zaken. Aandacht voor de menskant en proceskant gaat bij ons samen.

Meer informatie: